آمریکا در نهایت ماده است ا اب رندها را دی رد؟

[ad_1]

رارو- ناظران مسائل و اخبار مرتبط با بشقاب پرنده ها معتقدند که سال 2022 می تواند سال مهمی باشد، زیرا جنجال بر سر گزارش بیشتر در این باره در آمریکا در حال حاضر منتشر می شود.

به گزارش فرارو به نقل از گردین، سال گذشته، برهه زمانی موفقیت آمیزی برای بشقاب پرنده ها بود، زیرا یک گزارش مهم دولتی باعث شد که فرازمینی ها در سناتورها از نهایت توسط همگان تا رئیس جمهور سابق و پنتاگون گرفته شده اند.

با این وجود، گزارش می‌گویند که سال 2022 میلادی می‌تواند حتی از سال 2021 میلادی نیز نمی‌تواند درک کند. ات ر مینی نزدیک میسازند.

در ماه ژوئن، گزارش پنتاگون را در مورد «پدیده های هوایی غیرقابل توضیح» (Uoff) منتشر کرد گزارشی که مدت ها در انتشار آن بودند و نامگذاری برای آن صورت گرفت که اکنون از نظر برخی از جامعه بررسی کننده فرازمینی نامگذاری مناسب بوده است. در ن ارش اشاره ده ود از نمونه دیدهای وایی دهاند ابل وضیح. ان ارش س از ن منتشر می کند د لمهای انکشاف ده نشان میدادند

هم، از آن شهادت دادن خلبانان نیروی دریایی آمریکا کمک کرد تا حدودی موضوعی که مدتها نظریه توطئه و یا مشاهدات مشکوک تعریف و قلمداد میشد و با بیاعتنایی مورد توجه قرار گرفت. میمانهر بعدی نسبت موضوع اب رنده ا، ماشاگران دیرینه سمان را آن دهرده است.

«نیک پوپ» که اوایل دهه 90 میلادی را صرف تحقیق در مورد بشقاب پرنده ها برای وزارت دفاع بریتانیا کرد میگوید: «من مطمئن هستم که در سال 2022 میلادی سال زمین لرزه ها برای موضوع بشقاب پرنده ها خواهد بود».

در کنگره گروهی دو حزبی از سناتورها برای سالها بر بخش های مختلف دولت از وزارت دفاع و جامعه ایالات متحده آمریکا فشار می آورند تا اطلاعات بیشتری در مورد بشقاب پرنده ها منتشر کند.

«پوپ» اشاره می کند میل واقعی رای نترل این موضوع را احساس می کند. «پوپ» میوید: «من ر منم ما اهد لسات استماع نگره در مورد اب رندهها واهیم ود. من نین، من ر مینم

برخی از این موارد ممکن است از طریق افشاگران انجام شود، اما آن از بسیاری موارد ممکن است توسط دولت به طور فعال و یا در پاسخ به درخواست های ارائه شده تحت قانون آزادی منتشر شود. در نهایت، من فکر می کنم ما شاهد حضور بیشتر از جمله خلبانان خطوط هوایی تجاری، خدمه هواپیماهای، اپراتورهای رادار و افسران اطلاعاتی از اطلاعات مستقیم از موضوع می باشیم».

ملادی مطرح می کنند. در یک مصاحبه موفقیت آمیز با برنامه پربیننده 60 دقیقه در آمریكا اعضای نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا برای انجام آزمایشات خود از بشقاب پرنده ها در سواحل آمریکا صف کشیدند. لان انشته نیروی دریایی، این رنامه از ر روز. این رخدادهای ر روز دستم رای ند سال رخ داده وندند».

رای سالیان متمادی لبانان از اشتراک اشتن داستان داستان ربیات ود درباره اب رندهار میورزیرا نگران ودند ا در این اره

با این وجود، گزارش خلبانان نیروی دریایی با فیلم های نظامی لو رفته که یک شیء پرنده بیضی شکل را در نزدیکی یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی سن دیه گو میداد و ویدئوهای نیروهای دریایی که اجسام مثلثی شکل را در آسمان نشان می دهد در کنار هم قرار دارند. اعث دند ا اعتبار و ا لبانان ار ود.

ارش دولت آمریکا دربار اب رنده در وئن می باشد نتاگون ادثه ارش ده وسط لبانان در اصل سالهای ا

مقامهای دولتی نها وانستند دلیل از وادث را وضیح دهنده لت وجود الن ود. ا این وجود، دلیل و لت روز دیگر رخدادا نوز ورت راز اقی مانده است. «سوی از پنتاگون آن به این سو با فشار کریستن گیلیبراند» و «مارکو روبیو» سناتورهای آمریکایی بوده و در نهایت دفتر تازهای را برای گزارش و تحلیل و تحلیل ارزیابی های مرتبط با بشقاب پرنده ها راهاندازی کرده است.

موجودات ایی

ارچه رخی الان در امعه مطالعاتی درباره اب رندها من با این وجود، با افزایش جنجال برای اطلاعات جامعه علمی نیز افزایش یافته است و در سال 2022 میلادی مجموعه‌ای از پروژه‌های جدید راه‌اندازی خواهد شد که به طور خاص با هدف شناسایی حیات بیگانه انجام شود. «آوی لوب» در دانشگاه اروارد رداننده از این روژها است.

او رئیس روژه الیله است دف ن ایجاد ای از لسکوپای ده است این پروژه با بودجه اختصاصی صد دانشمند را شامل می شود که در حال ساخت اولین سیستم تلسکوپ خود بر روی سقف رصدخانه کالج هاروارد هستند و از تابستان امسال شروع به کار خواهند کرد. لوب د دارد افتهای روژها را در دستیابی به موم رار دهد.

آن لسکوپ از دوربینای مادون رمز رای لم رداری ساعت از سماد لوب میگوید: «یک رایانه از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و تحلیل داده های دریافتی استفاده می کند و مانند پرندگان، پهپادها، هواپیماها و شهابسنگها را نادیده می گیرد و به هر شیئی که ساخته شده از سوی انسان، توجه بیشتری می کند».

لوب میوید وهش در مورد اب رندها ممکن است مورد اعتنایی رار رد و نوز رخی از اختر دانان و دیگر دانشگاهیان

«لوب» میوید: امید من آن است ا ویربرداری اَنظاهر الا اَر ادی اَن واهدی

هم چنین پروژه گالیله امیدوار است از داده های جمع آوری شده توسط شرکت «پلنت لبز» (Planet Labs) استفاده کند که از کل ماهواره های مینیاتوری برای تصویربرداری از ناوگانی زمین یک بار در هر روز استفاده می کند. ا نگاه ردن این اویر و داده احتمال موارد ازهتر افزایش میابد.

لوب اشاره می کنند در این رصحه مکی سیار اهمیت دارد. از دید او سانی ادعا می کند دان واهد درباره موجودات رازمینی

او در این ار مثالی میند و منکران وجود ات آنه و رازمینی را من نمینم»؟ او میوید: «بدیهی است اگر ما از ور ماهیگیری استفاده نکنید دا نمینید».

علاقه‌مندان به فضا بر تلسکوپ فضایی «جیمز وب» بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپ در نوع خود که ناسا در دسامبر 2021 میلادی به فضا پرتاب کرد، امیدوار هستند و به اخبار مرتبط با آن توجه کنند. نامی این لسکوپ در ابستان امسال روع کاوش در آسمان ها به ما در بینش بهتر است در زمانی که کیهان برای اولین بار شروع به شکل گیری کرد و هم چنین به مطالعه سیارات فراتر و برون از زمین کمک می کند: جهان هایی دیگر که دور خورشید میچرخند.

«لئونارد دیوید» نویسنده و روزنامه نگاری که بیش از پنج دهه را در گزارش صنعت صنعت ارائه می دهد به «گاردین» میگوید: «این تلاشهای هماهنگ می توانند سال 2022 میلادی را به یک سال پرچم دار «تبدیل کنند. او میوید: «انون رهه مانی سیار وبی رای نده ودن است. نتیجه این است که در راه است». دیوید میوید در دای سابقه ود این مه افراد مختلف را داشته اند امروز امروز در رد

او میگوید: «در برخی مواقع ما با تلاقی داده های علمی روبرو می شود که این احتمال را می دهد که سیاره زمین بسیار پیش پا افتاده است و تمدن های بیگانه بسیاری از آن ها را دارند. ما اید ر نیم نها نیستیم و درباره آن اُود رسیم: «آنجا در لوغ است؟»

رسشی مررا در س مینه ر در مورد ات آن مطرح میود این است ونه ر انسانا در آنا. را این ورند ممکن است اکتشافات در مورد را مینیا ازه ا دی اعث ادیان باشد. با این وجود، این اکتشافات می تواند نشان دهنده ای باشد که موجودات فرازمینی نسبت به وجود ما آگاه هستند و عمدا سیاره ما را نادیده می گیرند که نمادی از ضرب های ویرانگر به نظر می رسد که انسان ها خواهند بود.

لئونارد دیوید میوید: ما موآنیم نهایتا احمقهای آن اشیم»!

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما